„Buď sám tou změnou, kterou chceš ve světě vidět.“

Činnost Pexesa by nemohla existovat bez dobrovolnické práce, postavené na myšlence, že jsme to my sami, kdo svou aktivitou mění a spoluvytváří svět kolem nás, že jsme to jen my sami, kdo má moc svou činností (či nečinností) ovlivnit kvalitu života vlastního, ale i životy všech lidí okolo.

Chceme, aby lidé, kteří se rozhodnou dobrovolně do činnosti organizace zapojit, měli především dobrý pocit z toho, že mohli přispět ke společnému dílu. Jejich práce si nesmírně vážíme a snažíme se všem, kteří přicházejí do centra se svými nápady, energií, nadšením a úsilím, poskytovat také řadu výhod, akcí a pravidelných setkání.

Naším cílem je propagovat dobrovolnictví mezi obyvateli Zbraslavi a okolí a především přilákat k dobrovolnictví více školáků a dospívajících. V tomto směru je pro nás důležité přicházet s novými, zajímavými možnostmi zapojení, které by potencionální dobrovolníky mohly zaujmout a motivovat k aktivitě.

Dobrovolníci působící v rámci Pexesa jsou organizačně rozčleněni do dvou skupin: dospělých a junior dobrovolníků. 

 

 

 

 
 

                     

                 

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu