POWERJOGA PRO RANNÍ PTÁČATA
 
Lekce jsou zaměřeny na pozvolné nastartování organizmu, protažení a zpevnění svalstva, zvýšení flexibility
 a zlepšení rovnováhy. To vše se zřetelem na ranní hodiny.
 
Během lekcí je kladen důraz také na dech. 
Pravidelné cvičení pomáhá detoxikaci organismu, odstraňování tělesných 
disbalancí, správnému držení těla, stimulaci orgánů a odbourávání stresu. 
 
Jsou zohledňovány individuální možnosti účastníků, při provádění
 složitějších pozic, které mohou být pro někoho nedostupné, jsou nabídnuty 
jednodušší varianty tak, aby si zacvičil každý podle svých momentálních dispozic.
 Lekce začíná uvolněním a protažením páteře, následují pozdravy slunce, pozice ve stoji, 
rovnovážné pozice, pozice na zemi, závěrečné pozice, vedená relaxace.
 
V případě předplatného na celý semestr uhradíte 1600Kč/16 lekcí a ukázkovou lekci budete mít zdarma. Kurz je možno, jsou-li volná místa, navštívit i jednorázově. Za vstup na jednu lekci uhradíte 150Kč. 

  

 

 
 

                     

                 

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu