FIE-Feuersteinovo instrumentální obohacování

KURZ PROBÍHÁ V ZŠ NAD PARKEM

FIE je osvědčená metoda, pomocí které můžeme zlepšit svoji schopnost se učit. Jejím zakladatelem je pan Reuven Feuerstein (1921-2014). Je vhodná jak pro děti se specifickými poruchami učení, děti hyperaktivní, nesoustředěné apod., tak i pro děti nadané, jejichž potenciál dokáže objevit a rozvinout.

Instrumenty nebo-li nástroje mají formu pracovních listů, které jsou uspořádány od jednoduchých ke složitějším. Základními instrumenty jsou Uspořádání bodů, Kategorizace, Porovnávání, Instrukce, Orientace v prostoru.

Děti se v přátelském a nesoutěživém prostředí za doprovodu lektora učí:

  • pochopit zadání a hledat v něm podstatné informace
  • navrhnout vhodnou strategii řešení
  • nepanikařit, když se jim nedaří úlohu zvládnout
  • hledat jiné způsoby řešení
  • naslouchat názorům ostatních a respektovat je
  • poučit se z chyb
  • přesně se vyjadřovat
  • aplikovat „objevené“ v běžném životě

Kurzy se vyznačují  individuálním a pečlivým přístupem lektorky k dětem., max. počet dětí ve skupině 3-4.

Cena za celý kurz, 15 lekcí(včetně ukázkové lekce zdarma) je 1620,-Kč, z této částky je 150,-Kč určeno na nákup nutných pomůcek.

Délka kurzu je 45 min. + 5 min. na organizaci.

 

 
 

                     

                 

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu