FLÉTNA
pro 6-14 leté
 
Zobcová flétna je nástrojem vhodným i pro ty nejmladší muzikanty. Uvádí hravou formou děti do světa tónů, nenásilně rozvíjí muzikálnost, tvořivost, smysl pro rytmus a estetické cítění. Děti se v kroužku naučí, jak správně pracovat s dechem, rozvíjejí si motoriku prstů, paměť, jsou vedeny k vzájemné spolupráci a schopnosti ocenit výkon svůj i druhých. Cílem je u dětí podporovat přirozenou radost z hudby, seznámit se s notami, naučit se hrát jednoduché písničky a také pečovat o nástroj. Nelze opomenout pozitivní vliv na dýchací ústrojí, posilování bráničních svalů, hra na flétnu je přínosná i pro rozvoj řeči a doporučovaná nejen jako prevence vzniku respiračních onemocnění, ale i logopedy.
 
Kroužek je určen jak pro úplné začátečníky, tak pro mírně pokročilejší.
Cena kurzu 15 lekcí 1790 Kč+ ukázková lekce zdarma (po rezervaci předem). Délka lekce 45 minut. 
 
                                                                              a více       
 
 

                     

                 

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu