Hana Sládková

 Jóga... nakažlivé příjemno
Věřím v lásku na první pohled. Při první schůzce s jógou si vybavuji to jemné šimrání po těle. To je ono, přesně to hledám.
Láska, soucit, svoboda, nekonečno, příroda, vůně rozkvetlé louky... jóga je úsměvem, laskavostí... není patentem, je vším. Je posunem do srdce, rozvíjením skutečných hodnot, otevřeností i pomocí. Věrným kamarádem, který je přítomen na každém kroku, ať svítí slunce, a nebo proplouvám rozbouřenou vodou.

Jóga
...uvolňuje všem kolem životní energii, radost a hravost
...je sdílením, důvěrou, inspirací i uzdravením
...hýčká náručí klidu a rovnováhy, umožňuje zpomalit rychlé životní tempo
...vyučuje jak vnímat a chápat funkci těla a jak předcházet zdravotním problémům a bolesti
...je cenným učitelem a já jako vytrvalý žák bedlivě naslouchám moudré rady o trpělivosti, ryzí lásce bez podmínek, o tom, že vždy máme na výběr a že lepší je neočekávat
...je smysluplnou stezkou obnažení bez hodnotících podob s vytříbeným rozlišováním
...probouzí spokojenost s tím, co v přítomném okamžiku máme
...vede k rozjímáním kdo jsem, kdo nejsem  a proč jsem tady, o velikosti malého, o velikosti, která není  omezena ničím, čím se běžně omezeni a připoutáni cítíme

Pokud svá srdce necháme rozkvést do květu otevřenosti, začne srdíčko správně pulzovat a zahalí nás opojná vůně jež spojuje a přesahuje vše. Srdce získá na lehkosti a my začneme pociťovat lásku a něhu k sobě samým i k ostatním bytostem. Přestáváme používat "já" a "moje" a začínáme žít ve vědomí "my všichni".

Už několik let se zabývám principy zdravého pohybu. Pracuji s vědomou pozorností motivovanou na pohyb, na prožitek pohybu a ztotožnění se s ním. Vycházím z vývojové kineziologie, z pohybu miminek. Náš vnitřní obraz by měl miminko kopírovat.

Tělo je jedinečný a cenný nástroj, který nás vede k poznání. Je dobré znát a respektovat limity těla, nebýt k sobě násilní, ale stát se pravdivými.  Stáváme se žákem a učitelem sami sobě. To je vnitřní jóga, vnitřní vyrovnání u kterého začínají mizet pochybnosti a náš pohled na svět se stává jasnější a klidnější.

Jóga mě doprovází životem více než 20 let. Mé děkuji za nasměrování cesty patří Lence Oravcové, Ladě Rokosové, Jiřímu Čumpelíkovi, Blance Burianové. Cením si všech učitelů, klientů, přátel, rodiny, kteří se mnou sdílí své poznatky a předávají cenné zkušenosti. Absolvovala jsem 3. a 2. třídu České akademie jógy a teď se obohacuji 2. ročníkem jógové terapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Pravidelně navštěvuji semináře a lekce zaměřené na jógovou terapii a zdravý pohyb.

 

 

 

 

 
 

                     

                 

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu