Historie

V roce 2005 se několik nadšenců rozhodlo založit na Zbraslavi sdružení, které by bylo otevřené široké veřejnosti, podporovalo vlastní aktivitu pro uskutečňování projektů, sdružovalo dobrovolníky, seznamovalo rodiny a pracovalo s nimi, nalézalo prostor, kde se budou setkávat u společných akcí různé organizace, starousedlíci s nově přistěhovalými, mladší se staršími a mladí s nejstaršími. Prostor, který obyvatelům Zbraslavi a přilehlých obcí přinese další možnost zábavy, kultury, vzdělání. Místo, které bude jejich, jež budou sami tvořit a jejich energie se stane energií sdružení.

Mnoho zajímavých lidí se sešlo ve správný čas na správném místě. Měli jsme štěstí. Záměr se povedlo zrealizovat a tak od roku 2006 funguje na Zbraslavi komunitní prostor - Rodinné centrum Pexeso.

2005 - první pracovní schůzky a neformální akce

2006 - založení PEXESA a členství v Síti mateřských center

2007 - PEXESO získává ocenění “Společnost přátelská rodině“

2008 - změna stanov a s tím spojená změna způsobu řízení a organizační struktury

2009 - rekonstrukce a stěhování do nových prostor, 100% nárůst počtu kurzů mezi semestry, přechod od plného dobrovolnictví k pracovním závazkům

2010 - otevření Pexoklubovny, zavedení tradice Zbraslavských jarmarků, stabilizace a zlepšování provozních a programových činností

2011 – Pexeso = zakládající člen Unie center pro rodinu a komunitu. Spolupráce s Černým divadlem Jiřího Srnce, rozvoj Zbraslavských jarmarků. Výpověď z dosavadních prostor a následný boj o přežití, šesté stěhování-tentokrát do prostor s podstatně vyšším (až dvacetinásobným), takřka komerčním nájmem. Řešení krize -zaměření se na ekonomickou stabilizaci organizace v nových ekonomických podmínkách (enormní nárůst provozních nákladů). Vedle problémů s prostorem řešíme také personální zajištění chodu Pexesa, jež je atraktivní pro zaměstnance spíš z hlediska poslání než stability a ohodnocení pracovního místa.

2012 – získání pověření k sociálně-právní ochraně dětí a tím rozšíření činností sociálního projektu Přes Překážky. Úspěšný rok v grantové politice, který nám umožnil stabilizovat chod organizace a rozvoj stávajících aktivit – např. nárůst školáckých aktivit (příměstské tábory, Pexodružina). Základním problémem - ekonomika provozu a personální zajištění projektů.

2013 – Rozvoj sociálního projektu – poradenské činnosti, doučování, integrace osob se sociálním znevýhodněním. Rok strategického plánovaní a přípravy na transformaci nejen s ohledem na nový Občanský zákoník, ale zejména s ohledem na rozvoj sociálního projektu, jak vně tak uvnitř organizace. Byli jsme u vzniku Okrašlovacího spolku Zbraslav a nevyhnuly se nám ani červnové povodně. Koloritem je problematická ekonomika provozu, závislá na grantové úspěšnosti.

Rok 2014 – rok personálních změn, nastavení nové organizační struktury. Přetrvávají personální problémy, vycházející z nemožnosti zajistit adekvátnější ohodnocení pracovních pozic v této neziskové organizaci. Návrat Zbraslavských Jarmarků pod organizační zastřešení Rodinného centra Pexeso. Pro-sociální projekty se stávají hlavní hybnou silou organizace.

 
 

                     

                 

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu